ANO Pastāvīgā koordinatora Latvijā birojs

ANO pastāvīgais koordinators ir ANO ģenerālsekretāra pārstāvis Latvijā un palīdz koordinēt visas ANO sistēmas darbību Latvijā. Īpaša uzmanība tiek veltīta ANO globālajām konferencēm, tautas attīstības veicināšanai un Tūkstošgades deklarācijai. Latvijas pirmais Common Country Assessment ir vērtējums par Latvijas attīstības prioritātēm. Ik gadu tiek rīkota ANO dienas konference un projektu konkurss skolēniem. Savukārt, ANO pastāvīgā koordinatora gada atskaitēs tiek atspoguļota visa ANO sistēmas darbība Latvijā.

ANO Pastāvīgā koordinatora birojs darbību Latvijā uzsāka 1993. gadā.

| darbiniekipublikācijas | darba piedāvājumi | komentāri |

 

ANO globālās
konferences

ANO Jaunatnes programma  Globālais līgums UNAIDS tēmas grupa


Gabriele Kēlere
ANO pastāvīgā
koordinatore Latvijā

Pils iela 21
Rīga LV-1167
Latvija

Tālr: +371 - 750 3600
Fakss: +371 - 750 3601
rc@undp.riga.lv

TO ENGLISH