BIBLIOTĒKA

ANO Informācijas centra bibliotēkas grāmatu fondā ir vispārēja informācija par ANO sistēmu pasaulē un dažādām tēmām, kas saistītas ar ANO. Grāmatas un periodiskie izdevumi par sociālo integrāciju, demokratizāciju, sociālo un ekonomisko attīstību, sociālo veselību, nabadzību, dzimumu līdztiesību, cilvēktiesībām, apkārtējo vidi un citām tēmām galvenokārt ir dažādu ANO aģentūru publikācijas.

Bibliotēkas fondos uzziņu atrodas uzziņu izdevumi, grāmatas, periodiski izdevumi un ziņu biļeteni, kā arī videofilmas. Bibliotēka piedāvā iespēju izmantot Internetā publicētos ANO materiālus un citas noderīgas Interneta adreses, skat. ANO Latvijā Interneta lapas, adrese http://www.un.lv

GRĀMATU FONDS

Grāmatas un citi izdevumi ir tematiski klasificēti (skat. tematiskas norādes uz plauktiem bibliotēkas lasītavā). Katras apakšklases izdevumi sakārtoti alfabētiski, saskaņā ar grāmatas autora uzvārdu vai izdevuma nosaukuma pirmo vārdu. Ja nevarat atrast meklēto izdevumu bibliotēkas plauktos, lūdzam vaicāt Informācijas centra darbiniekiem!

ANO Informācijas centra bibliotēkā ir publikācijas par dažādām ar ANO saistītām jomām. Grāmatas un periodiskie izdevumi par sociālo integrāciju, sociālo veselību, demokratizāciju, sociālo un ekonomisko attīstību, nabadzību, dzimumu līdztiesību, cilvēktiesībām, apkārtējo vidi un citām tēmām galvenokārt ir dažādu ANO aģentūru publikācijas.

Šajā bibliotēkā materiāli galvenokārt ir angļu valodā, kā arī latviešu un krievu valodā. Specializētu papildus informāciju ieteicams meklēt arī Internetā (skat. Interneta resursi).

JAUNIEGUVUMI 2000. GADĀ

JANV

FEB.

MARTS

APRĪLIS

MAIJS

JŪNIJS

JŪLIJS

AUG.

SEPT.

OKT.

NOV.

DEC.

JAUNIEGUVUMI 2001. GADĀ

JANV

FEB

 MARTS

APRĪLIS

 MAIJS

 JŪNIJS

 JŪLIJS

AUG 

SEPT

 OKT

 NOV

 DEC

JAUNIEGUVUMI 2002. GADĀ

JANV

FEB

 MARTS

APRĪLIS

 MAIJS

 JŪNIJS

 JŪLIJS

AUG 

SEPT

 OKT

 NOV

 DEC

 

PERIODIKA

ANO aģentūru periodiskās publikācijas atrodas Informācijas centra bibliotēkas lasītavā sakārtoti alfabētiski saskaņā ar nosaukumu.

Neskaidrību gadījumā lūdzam jautāt Informācijas centra darbiniekiem.

VIDEOFILMAS

ANO Informācijas centra bibliotēkas videofilmu bibliogrāfiskais saraksts.

LASĪTĀJU REĢISTRĀCIJA

Lai saņemtu lasītāja karti, jāaizpilda reģistrācijas anketa līdzi ņemot pasi; lūdzam iepazīties ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Pēc reģistrācijas datu ievadīšanas bibliotēkas datu bāzē, lasītāju karti nosūtīsim Jums pa pastu.

Pirms reģistrācijas anketas aizpildīšanas Jūs varat izmantot literatūru tikai bibliotēkas lasītavā. Pēc lasītāja kartes saņemšanas lūdzam vienmēr ņemt to līdzi, apmeklējot ANO Informācijas centra bibliotēku.

GRĀMATU UN VIDEOFILMU IZSNIEGŠANA

Bibliotēkas lasītāji var saņemt grāmatas un tematiskās videofilmas Informācijas centra apmeklētāju pieņemšanas laikā. (skat. ANO Informācijas centra pieņemšanas laiks).

Lai saņemtu grāmatas un videofilmas, nepieciešama ANO Informācijas centra bibliotēkas lasītāja karte; to var saņemt, aizpildot reģistrācijas anketu recepcijā. Pirms reģistrācijas anketas aizpildīšanas Jūs varat izmantot literatūru tikai bibliotēkas lasītavā.

Lasītājam vienlaikus tiek izsniegti ne vairāk kā 6 iespieddarbi vai citi materiāli: 3 grāmatas un 3 videofilmas.

Maksimālais grāmatu izsniegšanas termiņš – 2 nedēļas;

Maksimālais videofilmu izsniegšanas termiņš – 1 nedēļa.

NB! Izdevumi ar sarkanu marķējumu ir uzziņu literatūra un izmantojama tikai bibliotēkas lasītavā.

KĀ ATRAST NEPIECIEŠAMO IZDEVUMU

Dati par grāmatām un tematiskajām videofilmām atrodas bibliotēkas elektroniskajā katalogā. Grāmatas un citi izdevumi ir tematiski klasificēti (skat. tematiskas norādes uz plauktiem bibliotēkas lasītavā).

GRĀMATU UN VIDEO NODOŠANA

Bibliotēkas izdevumus jānodod personīgi ANO Informācijas centra recepcijā. Grāmatu lietošana termiņu var pagarināt tikai vienu reizi, ja cits bibliotēkas lasītājs to nav rezervējis. To var izdarīt personīgi, pa tālruni vai ar e-pasta starpniecību:

ANO Informācijas centrs, ANO Nams, Pils iela 21, LV-1167 Rīga

Tālr.:750 36 04, fakss: 750 3601, e-pasts: info@undp.riga.lv

BIBLIOTĒKAS LASĪTĀJU PIENĀKUMI

FOTOKOPĒŠANA

Par iespējām fotokopēt atsevišķus materiālus vaicāt Informācijas centra darbiniekiem; fotokopēšana iespējama saskaņā ar Latvijas Republikā pieņemto autortiesību likumdošanu.

ELEKTRONISKIE INFORMĀCIJAS RESURSI

ANO Informācijas centra bibliotēka piedāvā iespēju izmantot Internetā publicēto informāciju un regulāri papildina noderīgu www adrešu sarakstu (skat. Interneta resursi). Ar Interneta starpniecību Jūs varat saņemt informāciju Internetā publicētajās ANO datu bāzēs, vispārēju informāciju par ANO, par ANO specializētajām aģentūrām, ANO depozitārajām bibliotēkām, NVO (skat. Interneta resursi).

Informācijas centrā iespējams lietot Internetu, datora lietošana ne vairāk kā 20 min. dienā.

Lai izmantotu Internetu Jums ir jābūt Informācijas centra bibliotēkas lasītāja kartei, jo Interneta izmantošana ir daļa no bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem (skat. Lasītāju reģistrācija).

Centra darbinieki labprāt palīdzēs informācijas meklējumos, bet apmeklētājiem pašiem jāveic informācijas meklēšana Internetā.

JŪSU DOMAS PAR INFORMĀCIJAS CENTRU

Lūdzam izteikt savas domas par Informācijas centra sniegtajiem pakalpojumiem; komentārus un ierosinājumus lūdzam izteikt rakstiski Informācijas centrā, nosūtot pa e-pastu vai parasto pastu.

PIEŅEMŠANAS LAIKS:

ANO Informācijas centrs / UN Public Information Centre
ANO Nams / UN House
Pils iela 21
LV-1167 Rīga
Latvija
E-mail: info@undp.riga.lv

Pirmdien

13-17

Monday

Otrdien

13-17

Tuesday

Trešdien

13-17

Wednesday

Ceturtdien

13-19

Thursday

Piektdien

13-17

Friday

TO ENGLISH

UZ AUGŠU