Starptautiskais Valūtas fonds
International Monetary Fund (IMF)

Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) mērķis ir sniegt atbalstu Latvijai pārejas procesā, palīdzot izstrādāt un realizēt ekonomisko politiku, kas būtu vērsta uz tautsaimniecības stabilizāciju; nodrošinātu forumu, kurā citas valstis un starptautiskie tirgi gūst informāciju par Latvijas tautsaimniecības attīstību un paredzamo ekonomisko politiku.

1992. gada maijā Latvija kļuva par Starptautiskā Valūtas fonda dalībvalsti, SVF birojs Latvijā uzsāka darbību 1992. gada augustā.


Adalbert Knobl
SVF vecākais
pastāvīgais pārstāvis
Latvijā un Igaunijā

Smilšu iela 1, 465. kabinets
Rīga LV-1919, Latvija

Tālr: +371 709 5650
Fakss: +371 782 0269
aknobl@imf.org

TO ENGLISH

UZ AUGŠU