Starptautiskā Migrācijas organizācija
International Organization for Migration (IOM)

Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) darbības mērķis ir sakārtotas migrācijas kustības plūsmu nodrošināšana visā pasaulē un pārceļotāju apmešanās un integrācijas atvieglošana uzņēmējvalstu ekonomiskajā un sociālajā struktūrā; valstu un starptautisko organizāciju, valstisko un nevalstisko organizāciju sadarbības veicināšana migrācijas jautājumu izpētei un konsultācijām ne tikai par migrācijas procesu, bet arī par pārceļotāju kā atsevišķu cilvēku specifisko situāciju un vajadzībām.

1998. gada aprīlī IOM atvēra biroju Rīgā, kura darbību koordinē Baltijas un ziemeļvalstu reģionālais IOM birojs Helsinkos.  

IOM pasaulē: www.iom.int

| darbinieki | publikācijas | darba piedāvājumi | komentāri |


Ilmars Mežs
IOM biroja vadītājs

Pils iela 21
Rīga LV-1167, Latvija

Tālr: +371 - 750 3626
Fakss: +371 - 750 3603
ilmars.mezs@undp.riga.lv

TO ENGLISH

UZ AUGŠU