Kontaktinformācija:

ANO Nams
Pils iela 21
LV-1167 Rīga
Latvija

Tālr. +371 - 750 3600
Fakss: +371 - 750 3601

ano.nams@undp.riga.lv
www.un.lv

TO ENGLISH

UZ AUGŠU