Pārskats par tautas attīstību

1995

Priekšvārds John Hendra
Priekšvārds Andris Bērziņš
Autoru kolektīvs
Saturs
Anotācija
1. nodaļa - pārejas periods
2. nodaļa - daudznacionāla sabiedrība
3. nodaļa - mazaizsargātas grupas
4. nodaļa - sievietes Latvijā
5. nodaļa - pilsoniskā sabiedrība
6. nodaļa - nabadzība
7. nodaļa - bezdarbs
8. nodaļa - veselība
9. nodaļa - noziedzība
Nobeigums
Statistikas pielikums
Avoti, literatūra

1996

Priekšvārds Andris Šķēle
Priekšvārds John Hendra
Autoru kolektīvs
Saturs
Anotācija
1. nodaļa - ievads
2. nodaļa - pārejas periods
3. nodaļa - ekonomiskā politika un dzīves līmenis
4. nodaļa - izglītības reforma
5. nodaļa - līdzdalība
6. nodaļa - nobeigums
Statistikas pielikums
Avoti, literatūra

1997

Priekšvārds Guntis Ulmanis
Priekšvārds John Hendra
Pamatfakti par Latviju
Ievads
1. nodaļa - tautsaimniecība
2. nodaļa - nabadzība
3. nodaļa - integrācija
4. nodaļa - reģionālā attīstība
Nobeigums
Statistikas pielikums
Avoti, literatūra

1998

Priekšvārds Guntis Ulmanis
Priekšvārds Jan Sand Sorensen
Ievads
1. nodaļa - ekonomika
2. nodaļa - indivīds un valsts
3. nodaļa - indivīds, privātsektors un valsts
4. nodaļa - valsts un privātsektors
Nobeigums
Statistikas pielikums
Avoti, literatūra
Get Acrobat Reader

TO ENGLISH

UZ AUGŠU