Pasaules Banka
World Bank

Pasaules Bankas grupā ir piecas organizācijas - Starptautiskā Rekonstrukciju un attīstības banka jeb saīsināti Pasaules Banka, Starptautiskā Attīstības asociācija, Starptautiskā Finansu korporācija, Daudzpusējo Investīciju garantiju aģentūra un Starptautiskais investīciju strīdu risināšanas centrs.

Pasaules Bankas darbības mērķis ir sniegt aizdevumus attīstības un pārejas ekonomikas valstīm, lai palīdzētu mazināt nabadzību un finansētu ekonomisko izaugsmi. Banka sniedz arī padomdevēju pakalpojumus reformu programmu izstrādei, lai palīdzētu ieviest visaptverošas programmas valsts ilglaicīgai attīstībai, makroekonomiskajai un finansiālajai stabilitātei un strukturālajiem pārkārtojumiem. Bankas programma atbalsta Latvijas iestāšanās procesu Eiropas Savienībā.

Pasaules Banka darbību Latvijā uzsāka 1992. gadā.  


Inguna Dobrāja
Pasaules bankas
misijas vadītāja

Smilšu iela 8
Rīga LV-1162
Latvija

Tālr: +371 722 0744
Fakss: +371 782 8058
office@worldbank.org.lv

TO ENGLISH

UZ AUGŠU