Apvienoto Nāciju organizācija (ANO) Latvijā

Latvija kļuva par ANO dalībvalsti 1991. gadā un kopš tā laika cieši sadarbojas ar vairākām ANO sistēmas apakšstruktūrām. ANO sistēmu Latvijā pārstāv dažādi fondi, programmas un aģentūras, kuru darbību koordinē ANO pastāvīgais koordinators Latvijā.

Visas Latvijā akreditētās ANO organizācijas, kā arī Starpautiskā Migrācijas organizācija (IOM), atrodas Vecrīgā, ANO Namā. Latvijā darbojas arī UNICEF Nacionālā komiteja, UNESCO Nacionālā komisija, Pasaules Bankas pārstāvniecība un Starptautiskais Valūtas fonds.

ANO sistēmai Latvijā ir divi ilgtermiņa mērķi:

Sīkāk par ANO sistēmas darbību Latvijā var uzzināt katras ANO organizācijas lappusēs vai arī šeit.


Mūsu adrese un tālrunis:

ANO Nams
Pils iela 21
Rīga LV-1167, Latvija

Tālr: +371 - 750 3600
Fakss: +371 - 750 3601
registry@undp.riga.lv

TO ENGLISH

UZ AUGŠU