Šajā lappusē dati kopš 2001. gada, pārējo informāciju skat. sadaļā JAUNUMI

Bēgļi
ANO Komisariāts bēgļu jautājumos rīko komisariāta biroja darba noslēguma pasākumu
Starptautiskā miera diena Vidzemē
Globālās konsultācijas
Stereotipi

Bērni un jaunieši
Pētījums: Jauniešiem draudzīgi veselības pakalpojumi - pieejamība un vērtējums /grafiki
Latvijas dalība ANO Ģenerālās Asamblejas Speciālajā sesijā par bērniem
Alternatīvie sodi nepilngadīgajiem
Lieldienu svētki bērniem
Lieldienu svētki bērniem

Nodrošināsim no tabakas dūmiem tīru gaisu saviem bērniem
Jauniešiem draudzīgi veselības pakalpojumi
Skolēnu veselībai un priekam
HIV/AIDS stereotipi un ralitāte: Saruna ANO Namā
Par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju
Dāvana slimajiem bērniem
Rīdzinieki tiek aicināti piedalīties Ziemassvētku kartīšu rakstīšanā bērnu nama bērniem 
Projekts "Alternatīvo soda mēru ieviešanas veicināšana nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem Latvijā" 
Alternatīvo soda mēru piemērošana nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem pašvaldībās  
ANO dienai veltīta konference
Konkurss ERUDĪTS par Apvienoto Nāciju Organizāciju
Starptautiskā miera diena Vidzemē 
Veselības ieražas skolas vecuma bērniem
Jaunās Balsis: Bērns mūsu vidū
Uzstādīta UNCIEF ziedojumu urna palīdzībai bērniem Latvija un pasaulē

UNICEF apmācību programma "Bērnu tiesības Latvijas internātskolās"
UNICEF un Forbo Linoleum paziņo Pasaules uzvarētājus linogriešanā

Bērni bērniem!

Skolā iet'i man gribas ...
Pasaules jaunatnes atbalsta tīkls
Veselību veicinošās skolas Latvijā 1993-2000. Attīstība un iespējas
Saki JĀ bērniembrSkolas loma narkotiku lietošanas profilaksē
Starptautiskā Ģimenes diena
Noslēgusies UNICEF LR Nacionālās komitejas rīkotā akcija skolām

Cilvēktiesības
Alternatīvie sodi nepilngadīgajiem
Vienošanās par projekta "Atbalsts tieslietu sistēmai" īstenošanu
Projekts "Alternatīvo soda mēru ieviešanas veicināšana nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem Latvijā" 
Alternatīvo soda mēru piemērošana nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem pašvaldībās  
Projekts "Alternatīvo soda mēru ieviešanas veicināšana nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem Latvijā"
EDSO un UNDP uzaicinātā ekspertu darba grupa izvērtē 

Demokratizācija
Globālais līgums
Mazo grantu programmas
Centrālās un Austrumieropas starptautiskās kompānijas iekļaujas pasaules investīcuju apritē
ANO Informācijas dienas Latvijā
ANO Informācijas dienu programma

ANO Atvērto durvju diena

Magic Bus Tour Latgale
ANO Attīstības programma organizē diskusiju par Globālo Vienošanos un tās ieviešanu Latvijā 
Nāk klajā Pasaules pārskats par tautas attīstību 2001
Diskusija par pētījumu "Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2000/2001" Viļānos un Lubānā
Diskusija par pētījumu "Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2000/2001" Sabilē un Jaunpilī
Nāk klajā jaunais Pārskats par tautas attīstību

Dzimumu līdztiesība
Tevi pārdos kā lelli

Diskusija par dzimumu līdztiesības jautājumu risinājumiem Latvijā
Dzimumu līdztiesība: seminārs ANO Informācijas centra sadarbības partneriem
Beidzas Latvijas Reproduktīvās veselības kampaņa
Sievietes un vīrieši - sadarbība vai konkurence?

HIV/AIDS
Pētījums: Jauniešiem draudzīgi veselības pakalpojumi - pieejamība un vērtējums /grafiki
HIV/AIDS stereotipi un ralitāte: Saruna ANO Namā
Šļirču apmaiņas un konsultāciju centru izveide intravenozajiem narkomāniem
Man rūp ... Vai tev arī?
Pasākumi, kas veltīti HIV/AIDS izplatības ierobežošanai Latvijā
Konsultatīvā reģionālā tikšanās par HIV/AIDS izplatības ierobežošanu Baltijas jūras reģionā
Partnerība pret HIV/AIDS Austrumeiropā un NVS reģionā

Kultūra
Starptautiskā miera diena Vidzemē 
Vizuālās mākslas izstāde par godu Eiropas valodu gadam
UNESCO / Felissimo Continous Conniction / Design 21 Award
Dialogs starp civilizācijām Miera kultūras ietvaros

Lauksaimniecība
Latvijas sadarbība ar ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju (FAO)

Migrācija
Tevi pārdos kā lelli
Sācies prasību iesniegšanas process IOM nacistu ēras laikā zaudēto īpašumu kompensēšanai
Regional seminar on trafficking in women in the Baltic states

Nabadzība
Mazo grantu konkursa rezultāti
Business and Society - Joint Social Responsibility?
Atklāti par nabadzību: no pētniecības uz rīcību
Konference: Labklājības sistēmas reforma Latvijā - šodien un nākotnē
Latvijas pārstāvji piedalās starptautiskā konferencē par nabadzības izskaušanu 

Narkomānija
INCB Ziņojums 2001: Kanabisa legalizācija būtu vēsturiska kļūda
Pasaules jaunatnes atbalsta tīkls
Skolas loma narkotiku lietošanas profilaksē
INCB ziņojums 

Sabiedrības integrācija
Mazo grantu programmas
Projektu pieteikumu konkurss Starptautiskās invalīdu dienas atzīmēšanai
Projekts "Latviešu valodas intensīvās apmācības programmas ieviešana naturalizācijas procesa veicināšani Latvijā" 
Latviešu valodas apguves valsts programmas atvērto durvju diena
Sabiedrības integrācija Latvijā

Sabiedrības veselība
Garīgās veselības politikas attīstība
Starptautiskais jauniešu smēķēšanas pētījums 2002
PVO eksperta vizīte
Pacientu tiesību reglamentācijas uzlabošana nacionālajā likumdošanā
Publicēts ikgadējais Pasaules Veselības organizācijas ziņojums 
Seminārs "Alkohola kontroles stratēģijas un rīcības plāna izstrāde"
PVO atbalsts sabiedrības veselības politikas un infrastruktūras attīstībai

Europe on track to be certified polio-free on 21 June 2002
Starptautiskā pretsmēķēšanas diena 2002 - Atmet un vinnē
Nodrošināsim no tabakas dūmiem tīru gaisu saviem bērniem
Veselības skrējiens
Pirmā Eiropas konference par pārtikas drošību un kvalitāti
Tobacco-free Europe Forum
Veselības ieražas skolas vecuma bērniem
Otrā Baltijas valstu konsultācija par nacionālo pārtikas programmu attīstību
Veselību veicinošās skolas Latvijā 1993-2000. Attīstība un iespējas
Pasaules Pretsmēķēšanas diena 2001
Pasaules Veselības diena

Vides aizsardzība
Bioloģiskās daudzveidības diena
Projekti vides aizsardzības jomā
Līgums par projekta īstenošanu, lai izstrādātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas priekšnosacījumus Latvijā
UNPOS mission in Latvia
Ekonomiski izdevīga koksnes atkritumu izmantošana Latvijas pašvaldību apkures sistēmā

TO ENGLISH