Kas atrodas ANO Namā?

Visas Latvijā akreditētās ANO aģentūras atrodas kopīgās telpās.

ANO Namā ir ANO Pastāvīgā koordinatora birojs Latvijā, ANO Attīstības programmas (UNDP), ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR), Pasaules Veselības organizācijas (WHO), ANO starptautiskā narkotiku kontroles programmas (UNDCP) un Starptautiskās migrācijas organizācijas (IOM) biroji. ANO Nama pirmā stāvā atrodas ANO Informācijas centrs.

TO ENGLISH

UZ AUGŠU