ANO Informācijas centrs Rīgā

ANO Informācijas centrs piedāvā materiālus par ANO aģentūru sistēmu un visdažādākajām tēmām, kas saistītas ar ANO. Grāmatas, uzziņu un statistikas izdevumi, periodiskie izdevumi un ziņu biļeteni, kā arī CD-ROM un videofilmas par sociālo integrāciju, demokratizāciju, sociālo un ekonomisko attīstību, sociālo veselību, nabadzību, dzimumu līdztiesību, cilvēktiesībām, apkārtējo vidi un citām tēmām galvenokārt ir dažādu ANO aģentūru publikācijas, vai arī tapušas ANO projektu ietvaros.

Adrese:

Pils iela 21
LV-1167 Rīga
Latvija
Tālr. (+371) 750 3604
Fakss. (+371) 750 3601
info@undp.riga.lv
www.un.lv

 

Pieņemšanas laiks

Pirmdien

13.00 – 17.00

Otrdien

13.00 – 17.00

Trešdien

13.00 – 17.00

Ceturtdien

13.00 – 19.00

Piektdien

13.00 – 17.00

ANO Informācijas centra sadarbības partneri

Bauskas Centrālā bibliotēka
Kalna iela 18
LV-3901 Bauska
Tālr. 39 60578
Fakss 39 60581
baiba.rcb@apollo.lv 
Cēsu Centrālā bibliotēka
Raunas iela 1
LV-4101 Cēsis
Tālr. 41 23644
Fakss 41 23644
krama@apollo.lv
Latgales Centrālā bibliotēka
Saules iela 23 a
LV-5401 Daugavpils
Tālr. 54 26422
Fakss 54 26613
lcb@dpu.lv
Jelgavas Zinātniskā bibliotēka
Akadēmijas iela 26
LV-3001 Jelgava
Tālr. 30 46713
Tālr./Fakss 30 46721
jzb@jzb.jelgava.lv  
http://www.jzb.jelgava.lv
Krāslavas Centrālā bibliotēka
Rīgas iela 85
LV-5601 Krāslava
Tālr. 56 81100
Fakss 56 24096
kraslbibl@apollo.lv
Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
Zivju iela 7
LV-3401 Liepāja
Tālr. 34 24570
Fakss 34 24570
ainak@delfi.lv 
Valmieras Centrālā bibliotēka
Cēsu iela 4
LV-4201 Valmiera
Tālr. 42 81445
Fakss 42 81434
daigar@valmiera.lanet.lv
http://www.va.lv/lat/biblioteka
Ventspils Centrālā zinātniskā bibliotēka
Akmeņu iela 2
LV-3600 Ventspils
Tār. 36 23231; 36 22440
Fakss 36 23598
liga@vczb.lv
http://www.ventspils.lv

TO ENGLISH

UZ AUGŠU