APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Pasaulē
Apvienoto Nāciju organizācija

Latvijā
ANO Pastāvīgā koordinatora birojs Latvijā
UNDP - ANO Attīstības programma
UNHCR - ANO Komisariāts Bēgļu jautājumos
UNDCP - ANO Starptautiskā Narkotiku kontroles programma
WHO - Pasaules Veselības organizācija
IOM - Starptautiskā Migrācijas organizācija
World Bank - Pasaules Bankas birojs LatvijāIMF - Starptautiskais Valūtas fonds
UNFPA
UNAIDS
FAO
UNICEF - Latvijas Republikas Nacionālā komiteja
UNESCO - Latvijas Nacionālā komisija

Bibliotēkas
ANO Informācijas centrs
ANO Depozitārā bibliotēka / Starptautisko attiecību institūts
Latvijas Nacionālā bibliotēka
PVO Dokumentācijas centrs / Latvijas Medicīnas Akadēmija bibliotēka
United Nations Dag Hammarskjold Library
POPIN Electronic Library

ANO pasaulē - meklētājprogramma
http://www.unsystem.org

TO ENGLISH

UZ AUGŠU