Pārskats par tautas attīstību

2000/2001


Sabiedriskās politikas
process

Lasiet 1999.gada Latvijas pārskatu par tautas attīstību.

Lasiet arī citu gadu Pārskatus par tautas attīstību.

 

Lasīt

Pārskata nodaļas var lasīt šajos atsevišķos Adobe Acrobat failos:

Pārskata titullapa
Ministru prezidenta priekšvārds
ANO Attīstības programmas pastāvīgā pārstāvja priekšvārds
Autorkolektīvs
Saturs
Pamatfakti par Latviju
Ievads Atvērta un atbildīga politika kā tautas attīstības priekšnosacījums
1. nodaļa Sabiedriskā politika un tautas attīstība
2. nodaļa Publiskās politikas process
3. nodaļa Līdzdarbības ienākšana publiskajā politikā
4. nodaļa Pārvaldības institūciju rīcībspēja tautas attīstības kontekstā
Nobeigums Savu pilsonisko piederību veido pats!
Pielikums Pārskats par tautas attīstības galvenajiem rādītājiem
Statistikas pielikums
Avoti, literatūra

KOPSAVILKUMS

Jaunumi

2001.gada 8.jūnijā nāk klajā 2000/2001.gada Latvijas pārskats par tautas attīstību.

Lasīt paziņojumu medijiem

Aizņemties

Pārskatu var arī lasīt un aizņemties uz divām nedeļām no ANO Informācijas centrā Rīgā. ANO Informācijas centrā var arī lasīt citu gadu un valstu Pārskatus par tautas attīstību, kā arī visus UNDP izdotos pasaules pārskatus (Human Development Reports).

Šeit var uzzināt vēl par ANO Informācijas centru Rīgā.


Get Acrobat ReaderLai lasītu šos failus, ir nepieciešama Adobe Acrobat programmatūra. To var iegādāties bez maksas www.adobe.com, jeb nospiežot dzelteno ikonu.

TO ENGLISH

UZ AUGŠU