ANO darbinieki

Piezīme: Lūdzam nesūtīt e-pasta ziņas visiem šeit norādītiem adresātiem. Ja kāda ziņa tiek sūtīta visiem adresātiem, visas turpmākās Jūsu sūtītās ziņas tiks apturētas. Gadījumos kad nezinat tieši kam rakstīt, vai kad sūta reklāmas materiālus, izmantot šo adresi: registry@undp.riga.lv

| UNDP | UNICEF | UNHCR | PVO | IOM |

UNDP

Gabriele Kēlere

ANO pastāvīgā koordinatore Latvijā
ANO Attīstības programmas (UNDP) pastāvīgā pārstāve

gabriele.koehler@undp.riga.lv

Raita Jurkāne

UNDP pastāvīgā pārstāvja palīdze

raita.jurkane@undp.riga.lv

Līva Biseniece

ANO Pastāvīgā koordinatora biroja Latvijā
sabiedrisko attiecību vadītāja

liva.biseniece@undp.riga.lv

Ilze Jēkabsone

Starpaģentūru koordinatore jauniešu veselības jautājumos

ilze.jekabsone@undp.riga.lv

Ingrīda Peldekse

ANO Informācijas centra vadītāja

ingrida.peldekse@undp.riga.lv

Inga Kronberga

ANO Informācijas centra asistente

inga.kronberga@undp.riga.lv

Arvis Vilciņš

Informācijas Tehnoloģiju speciālists

arvis.vilcins@undp.riga.lv

Programmas daļa

Inita Pauloviča

programmas daļas vadītāja

inita.paulovica@undp.riga.lv

Inga Brieze

projektu vadītāja

inga.brieze@undp.riga.lv

Inga Puriņa

programmu vadītāja vietniece

inga.purina@undp.riga.lv

Daiga Holma

projektu vadītāja

daiga.holma@undp.riga.lv

Silvija Nora Kalniņš

projektu vadītāja

silvija.kalnina@undp.riga.lv

Petter Meirik

padomnieks programmu jautājumos

petter.meirik@undp.riga.lv

Alēna Skytte Hansen

programmu vadītāja vietniece

alena.hansen@undp.riga.lv

Anda Gerdena

programmas finansu vadītāja

anda.gerdena@undp.riga.lv

Administratīvā un finansu daļa

Andra Briģe

administrācijas vadītāja

andra.briģe@undp.riga.lv

Inese Bleija

finansu asistente

inese.bleija@undp.riga.lv

Līga Zālīte

administratīvā asistente

liga.zalite@undp.riga.lv

Artis Strautiņš

ANO Nama sekretārs

artis.strautins@undp.riga.lv

Aigars Lauva

galvenais šoferis

aigars.lauva@undp.riga.lv

UNHCR

Dace Ose

UNHCR programmu koordinatore Latvijā

dace.ose@undp.riga.lv

UNICEF
Ilze Doškina UNICEF LR Nacionālās komitejas izpilddirektore unicef@undp.riga.lv
Dāvis Zandersons menedžeris davis.unicef@undp.riga.lv
Kristiāna Grīpauka palīdze kristiana.unicef@undp.riga.lv
PVO

Aiga Rūrāne

PVO pārstāve Latvijā

aiga.rurane@undp.riga.lv

Daina Biezaite

PVO pārstāvniecības asistente

daina.biezaite@undp.riga.lv

IOM

Ilmārs Mežs

biroja vadītājs

ilmars.mezs@undp.riga.lv

Elīna Niedre

biroja vadītāja palīdze

elina.niedre@undp.riga.lv


UZ AUGŠU