ANO Latvijā publikācijas

| darbinieki | projekti | darba piedāvājumi | komentāri |

ANO Latvijā izdod dažādus pētījumus, kuru vidū vispieprasītākais ir Pārskats par tautas attīstību. Lielākā pētījumu daļa ir izlasāma šeit, bet arī ANO Informācijas centrā.

Pārskati par tautas attīstību Latvijā | Pētījumi par nabadzību | Citas publikācijas |

 

2000/2001
E              LV

Tautas attīstība

 

Tūkstošgades
deklarācija
E        LV

Skolēni un narkotikas

Veselību veicinošās
skolas Latvijā
1993-2000


E    1998    LV

E    1999    LV


Globālais līgums

E     RU    LV

Kas un kur Latvijā
ir nabadzīgs?

 

Labklājības sistēmas
reforma Latvijā

E    1996    LV

E    1997    LV

 

Poverty Reduction
in Estonia, Latvia &
Lithuania

Etniskā piederība
un nabadzība Latvijā

Nabadzība un
darba tirgus Latvijā

 

Dzimums un
tautas attīstība
Latvijā 
(1998)
[click cover to read]

 

E    1995    LV

 

UNDP Annual
Status
Report for 1998
[click cover to read]

Kā izdzīvot ar
niecīgiem līdzekļiem
Latvijā

Nabadzīgo cilvēku
viedokļi-nabadzības
sociālais vērtējums
Latvijā

 

Ekspertu darba grupas
pārskata ziņojums par
Latvijas Valsts cilvēktiesību
biroja un ombuda
funkcijām Latvijā
2001. gada 3.- 11. aprīlis  

E  
                LV

 

UNDP
CCF Framework
(1997-1999)

 

UNDP
CCF Framework
(2001-2004)

 

Human Rights
and Social Integration
in the Republic of Latvia
Yalta 1998

         LV


ANO Informācijas centrs

Pils iela 21
Rīga LV-1167, Latvija

Tālr: +371 - 750 3604
Fakss: +371 - 750 3601
info@undp.riga.lv

UZ AUGŠU