ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) darbības misija ir dot ieguldījumu miera un drošības uzturēšanai pasaulē, veicināt sadarbību starp indivīdiem un nācijām. Šim mērķim kalpo galvenās UNESCO programmas:

1991. gada 14. oktobrī Latvijas Republika kļuva par UNESCO dalībvalsti. 1992. gadā tika izveidota UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un darbu sāka UNESCO LNK Sekretariāts. 

 | publikācijas | darba piedāvājumi | komentāri |


Dace Neiburga
UNESCO LNK
ģenerālsekretāre

Pils laukums 4-206
Rīga LV-1050
Latvija

Tālr: +371 - 732 5109
Fakss: +371 - 722 2762
office@unesco.lv

TO ENGLISH

UZ AUGŠU