ANO Iedzīvotāju fonds
United Nations Populations Fund (UNFPA)

ANO Iedzīvotāju fonda (UNFPA) mērķis ir risināt iedzīvotāju attīstības problēmas, īpašu uzmanību pievēršot cilvēku reproduktīvās veselības uzlabošanai. UNFPA atbalsta valstu iniciatīvas reproduktīvās veselības jomā. UNFPA atbalstītajās aktivitātēs Latvijā īpaša uzmanība tiek pievērsta jauniešu reproduktīvās un seksuālās veselības veicināšanai, tajā skaitā arī HIV/AIDS profilaksei jauniešu vidū.

ANO Iedzīvotāju fonds darbību Latvijā uzsāka 1995. gadā.  

Projekts: Koordinēts atbalsts Latvijas jauniešu veselībai un attīstībai

Straptautiska īstermiņa apmācības programma - Pieteikšanās līdz 2002.gada 31.augustam

International Short Programme on the Demographic Aspects of Population Ageing and its Implications for Socio-Economic Development, Policies and Plans.
2002.gada 4.15.novembris, Malta
Papildu informācija: International Institute on Aeging vai Ilze Jēkabsone tel. 750-3684

| darbinieki | projekti | publikācijas | darba piedāvājumi | komentāri |


Ilze Jēkabsone
Starpaģentūru
koordinatore jaunatnes
veselības jautājumos

Pils iela 21
Rīga LV-1167
Latvija

Tālr: +371 - 750 3600
Fakss: +371 - 750 3601
ilze.jekabsone@undp.riga.lv

TO ENGLISH

UZ AUGŠU