ANO Komisariāts bēgļu jautājumos
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

ANO Komisariāta bēgļu jautājumos (UNHCR) mērķis ir nodrošināt starptautisko aizsardzību bēgļiem un rast ilgtermiņa risinājumu bēgļu problēmām. Šī uzdevuma veikšanai UNHCR vada un koordinē starptautiskās sabiedrības rīcību.

Baltijas valstis UNHCR uzmanības lokā ir kopš 1991. gada, kad Ziemeļvalstu reģionālā pārstāvniecība Stokholmā savā darbībā iekļāva arī Igauniju, Latviju un Lietuvu. UNHCR Baltijas valstu birojs darbu Latvijā uzsāka 1998. gada oktobrī un turpināja to līdz 2002. gada 31. martam, kad visās trīs Baltijas valstīs tika pieņemti nepieciešamie likumi un normatīvie akti, lai ieviestu 1951. gada konvenciju par bēgļa statusu, nodibinātas nepieciešamās institūcijas patvēruma pieteikumu izskatīšanai un uzkrāta praktiska pieredze patvēruma jautājumos. 

Kopš 2002. gada 31. marta Igaunijā, Latvijā un Lietuvā strādā viens UNHCR programmu koordinators, kas turpina sniegt atbalstu attiecīgās valsts valdībai un nevalstiskajām organizācijām.

| darbinieki | projekti | publikācijas | darba piedāvājumi | komentāri |


Dace Ose
UNHCR Programmu
koordinatore Latvijā

Pils iela 21
Rīga LV-1167
Latvija

Tālr: +371 - 750 3624
Fakss: +371 - 750 3602
dace.ose@undp.riga.lv

TO ENGLISH

UZ AUGŠU