ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

UNHCR mērķis ir nodrošināt starptautisko aizsardzību bēgļiem un rast ilgtermiņa risinājumu bēgļu problēmām. Šī uzdevuma veikšanai UNHCR vada un koordinē starptautiskās sabiedrības rīcību.

UNHCR Baltijas valstu birojs darbu Latvijā uzsāka 1998.gada oktobrī. Taču Baltijas valstis UNHCR uzmanības lokā ir kopš 1991.gada, kad Ziemeļvalstu reģionālā pārstāvniecība Stokholmā savā darbībā iekļāva arī Igauniju, Latviju un Lietuvu.

UNHCR Baltijas biroja svarīgākais mērķis ir ar patvēruma jautājumiem saistīto valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju potenciāla un profesionalitātes pilnveidošana:

Pēdējos gados pēc Latvijas pievienošanās ANO 1951.gada Konvencijai par bēgļa statusu un nacionālā bēgļu likuma pieņemšanas 1997.gadā ar UNHCR atbalstu ir sākta šo tiesību normu izpilde. UNHCR ir palīdzējis valdībai sagādāt līdzekļus patvēruma meklētāju izmitināšanas centra izveidei un iestāžu darbinieku apmācībai, kas atbildīgi par bēgļu lietām. UNHCR atbalsta nevalstiskās organizācijas. UNHCR izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Latvijas Universitāti un Sorosa fondu, LU Juridiskās prakses un palīdzības centrā izveidojot patvēruma tiesību nodaļu, kurā izglītojas topošie juristi, sniedzot juridisku palīdzību patvēruma meklētājiem. UNHCR veido un publicē arī dažādus mācību un informatīvos materiālus latviešu valodā, piemēram, rokasgrāmatu skolotājiem Bēgļi, kas tapa sadarbībā ar skolotāju atbalsta grupu, un informatīvo brošūru Bēgļi – vajāšanas, bruņotu konfliktu un cilvēktiesību pārkāpumu sekas.

1999.-2000.gadā UNHCR sadarbībā ar Jura Podnieka studiju izveidoja dokumentālo filmu Baltijas sāga, kurā tiek vilktas vēsturiskas un emocionālas paralēles starp baltiešu bēgļu gaitām Otrajā pasaules karā un bēgļu situāciju mūsdienu pasaulē.


Dace Ose
UNHCR programmu
koordinatore Latvijā

Pils iela 21
Rīga LV-1167, Latvija

Tālr: +371 - 750 3624
Fakss: +371 - 750 3602
lvari@unhcr.ch

UZ AUGŠU