ANO Bērnu fonds
United Nations Children's Fund (UNICEF)

ANO Bērnu fonda (UNICEF) darbības mērķis ir ANO Konvencijas par bērna tiesībām pamatprincipu ieviešana Latvijā.

UNICEF Latvijas Republikas Nacionālā komiteja darbību uzsāka 1993. gadā.

 | projekti | publikācijas | darba piedāvājumi | komentāri |


Ilze Doškina
UNICEF Nacionālās
komitejas izpilddirektore

Pils iela 21
Rīga LV-1167
Latvija

Tālr: +371 - 750 3693
Fakss: +371 - 750 3603
unicef@undp.riga.lv

TO ENGLISH

UZ AUGŠU