Pasaules Veselības organizācija (PVO)
World Health Organization (WHO)

PVO Eiropas regionālais birojs palīdz dalībvalstīm pārejas periodā uzlabot iedzīvotāju veselību, lai mazinātu atšķirības veselības ziņā starp Rietumeiropas un Austrumeiropas iedzīvotājiem. Latvija kā patstāvīga dalībvalsts PVO sastāvā iekļauta 1991.gadā.

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) darbības mērķis ir sniegt Latvijai palīdzību pārejas periodā, veicinot tādas sabiedrības veselības politikas izstrādāšanu un īstenošanu, kas vērsta uz iedzīvotāju veselības uzlabošanu.

Latvijas un PVO sadarbība ir balstīta uz Eiropas reģiona prioritātēm sabiedrības veselības jomā, kas tiek izvirzītas dalībvalstu veselības ministru forumos. Pašreiz galvenās sadarbības prioritātes ir:

Kopš 1991.gada Latvija ir PVO dalībvalsts.

PVO galvenie darbības virzieni Latvijā:

Kopš 1991.gada Latvijā darbojas PVO Informācijas un dokumentācijas centrs, kas atrodas Latvijas Medicīnas akadēmijas bibliotēkā, e-pasta adrese: pvodk@adm.aml.lv
Ikvienam interesentam centrā ir pieejama plaša speciālā literatūra par sabiedrības veselības norisēm pasaulē.

PVO strādā kopīgi ar valstu valdībām, un Latvijā PVO galvenais sadarbības partneris ir Labklājības ministrija. Pārstāvniecība arī kalpo kā tieša saite starp PVO Eiropas reģionālo biroju un Latviju.

Veselības ieražas skolas vecuma bērniem: starptautiska skolēnu aptauja

Sīkāk par Pasaules Veselības organizāciju Latvijā:

| info | kontaktadreses |

| darbinieki | programmas/projekti | publikācijas | darba piedāvājumi | komentāri |


Aiga Rūrāne
PVO pārstāve
PVO pārstāvniecība
Latvijā

Pils iela 21
Rīga LV-1167, Latvija

Tālr: +371 - 750 3619
Fakss: +371 - 750 3603
who@undp.riga.lv

TO ENGLISH

UZ AUGŠU